sirrouge_batmanOp Stripfestival Terneuzen is natuurlijk de Nederlandse wetgeving van kracht, maar daarnaast hebben we nog een aantal extra regels om ieders bezoek zo prettig mogelijk te maken. U bent verplicht aanwijzingen van de organisatie en andere daartoe bevoegde personen op te volgen. Bij alle gevallen die hier niet worden genoemd, beslist de organisatie.


Aansprakelijkheid

Stripfestival Terneuzen is niet aansprakelijk voor het verlies van, of schade aan eigendommen tijdens uw bezoek, noch voor persoonlijk letsel dat het gevolg is van uw bezoek.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor de parkeerruimte, noch is zij aansprakelijk voor enige schade aan auto’s of andere vervoersmiddelen.


Gedragsregels

Op Stripfestival Terneuzen wordt geen enkele vorm van agressie, ongewenste intimiteiten of discriminatie getolereerd. Bij constatering van hinderlijk gedrag kan worden besloten tot verwijdering en/of ontzegging tot verdere toegang.

Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.


Commerciële activiteiten

Het is voor iedereen behalve standhouders verboden om op het terrein commerciële activiteiten te ontplooien. Wilt u ons festival toch hiervoor gebruiken, neem dan tijdig contact op met de organisatie.

Het is standhouders niet toegestaan om etenswaren of dranken te verkopen op de beursvloer.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor producten die verkocht worden door standhouders.


Afzegging

Auteurs en standhouders kunnen vanwege allerlei redenen afzeggen. Hoewel Stripfestival Terneuzen hiervoor niet aansprakelijk is, zullen wij er alles aan doen om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken op de website. Wij proberen dan tevens op zoek te gaan naar een geschikte vervanger.

Stripfestival Terneuzen streeft er naar dat het programma volgens het tijdschema zal worden uitgevoerd. Het is echter mogelijk dat het programma aangepast wordt vanwege onvoorziene omstandigheden. Aan het programma kunnen geen rechten worden ontleend.


Fotografie

Tijdens Stripfestival Terneuzen mag overal gefotografeerd en/of gefilmd worden, tenzij anders aangegeven door de organisatie. Van iedere bezoeker kan derhalve (ongevraagd) een foto gemaakt worden die voor persoonlijk gebruik danwel voor publiciteit van het evenement ingezet kan worden. Personen die op een dergelijke foto voorkomen, kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Beeld- en/of geluidsopnamen die gemaakt zijn op Stripfestival Terneuzen mogen uitsluitend gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist.


Advertenties